Politica de confidențialitate

Vă mulțumim pentru vizitarea website-ului Thermosystem Construct Corporation SRL. Ne angajăm să protejăm confidențialitatea și securitatea datelor dvs. personale și să respectăm toate regulamentele relevante privind protecția datelor. 

Datele cu caracter personal 

  • Orice date cu caracter personal pe care le furnizați pe acest Site, fie prin poșta electronică, fie prin alte mijloace, vor fi utilizate în conformitate cu Politica noastră de Confidențialitate, accesibilă prin intermediul Site-ului. Vă rugăm să vă asigurați că citiți și înțelegeți această politică. 

Comunicări și materiale neconfidențiale 

  • Orice alt tip de comunicări sau materiale pe care le transmiteți pe acest Site, cum ar fi întrebări, comentarii, sugestii sau alte mesaje similare, vor fi considerate ca fiind neconfidențiale și neprotejate de drepturile de proprietate intelectuală. 

Adrese IP 

  • Adresa IP este trimisă cu fiecare solicitare către server, pentru a identifica locul unde să trimită răspunsurile. Fiecare utilizator de internet primește o adresă IP de la furnizorul său de servicii de internet (ISP) atunci când se conectează la internet. ISP-ul cunoaște adresele IP utilizate și când au fost utilizate de către utilizatorii de internet. Legea impune ISP-urilor să păstreze aceste informații. 
  • Thermosystem Construct Corporation SRL nu stochează local adrese IP ale utilizatorilor. Folosim adresele IP în schimb pentru a recunoaște sesiunile și pentru analize geografice folosind instrumente furnizate de terțe părți (cum ar fi Google). 

Informații suplimentare 

  • Dacă furnizați voluntar date personale prin intermediul formularului de contact, vă asigurăm că nu vom utiliza, procesa sau transfera aceste date în afara limitelor permise de legislația în vigoare sau fără acordul dumneavoastră expres. Datele dvs. vor fi transferate doar în cazul în care suntem obligați să facem acest lucru în conformitate cu hotărâri oficiale sau judiciare. 
  • Încrederea dvs. este esențială pentru noi. Dacă aveți întrebări cu privire la Politica noastră de Confidențialitate a datelor, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați.